Heritage Resources Management Process / Erfenishulpbronbestuursproses

Erfenishulpbronbestuursproses vir die Suid-Afrikaanse Radiosterrewag se Square Kilometre Array-projek

SARAO het Digby Wells Environmental aangestel om ’n Erfenishulpbronbestuursproses (EHB-proses) te onderneem ter voldoening aan die vereistes soos gestel deur SAHRA ingevolge Artikel 38 van die NHRA.

Lees meer:

Heritage Resources Management Process for the South African Radio Astronomy Observatory Square Kilometre Array Project

SARAO appointed Digby Wells Environmental to undertake an HRM process as required in support of the requirements stipulated by SAHRA in terms of Section 38 of the NHRA.

Read more: